Eğitim

CANTEV’in ana felsefesi tüm dünyada gıdanın olabildiğince verimli kullanılması sağlamaktır. Daha iyi bir gelecek için gıda güvencesi bilincini yaymak amacıyla tüm dünyada çalışmalar yapar; bu konuda kitaplar, videolar ve eğitim setleri hazırlar. Herkesin beslenme hakkından eşit yararlanabildiği daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak hedefiyle yol alan CANTEV; teknoloji geliştirme, enerji verimliliği ve gıda güvencesi alanlarında dünyaya yol gösterme vizyonu ile çalışır.