Eğitim

Mutlu bir toplumun anahtarı çocuklarımızı doğru yetiştirmektir. Cantek çocuklarımızı nasıl geleceğe hazırlamamız gerektiğiyle ilgili psikolog, sosyolog ve pedagoglarla birlikte çalıştaylar hazırlayarak, mutlu bir toplum oluşturmak adına toplumda olumlu bir algı yaratılabilmesi için çalışmaktadır.